arabulucu

“ Arabulucuya başvuru esnasında dile getirilmeyen bir alacak kaleminin görüşmeler esnasında dahil edilmesi her zaman mümkündür. Arabulucu faaliyeti bir yargılama olmadığından görüşmeler sırasında talepler artırılabilir, değiştirilebilir. anlaşmazlık tutanağında her bir tazminat ve alacak kaleminin açıkça gösterilmemesinin arabulucunun hatasından kaynaklandığı kabul edilmelidir.Anlaşmazlık tutanağında ihtilaf konusu alacaklar tek tek belirtilmeden işçilik alacakları ,işçi işveren uyuşmazlığı gibi soyut ifadeler kullanılmış ise başvuru formu getirtilip incelenmeli ve talepler açık açık belirtilmiş ise talep formunda belirtilen alacakların görüşmelere konu edildiği açıkça belirtilmemiş ise taraflar arasındaki işçilik alacaklarının tamamının arabuluculuğa konu edildiği kabul edilmelidir.”
Yargıtay 9. hukuk dairesi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir