İŞ VE SOSYAL GÜVENLİK HUKUKU :İş Hukukundan kaynaklanan Kıdem Tazminatı,İhbar Tazminatı,ücret alacakları ,Yıllık Ücretli izin alacağı,fazla çalışma ücreti alacağı,Ulusal Bayram ve Genel Tatil Ücreti alacağı davaları ve Hizmet Tesbiti ve işe iade davaları,Toplu İş Sözleşmesi’nden kaynaklanan davalar.

MİRAS VE EŞYA HUKUKU : Ortaklığın giderilmesi davaları, Muvaza nedeniyle tapu iptali ve tescil davaları,Önalım davası,geçit hakkı davaları.

BORÇLAR HUKUKU : Sözleşmelerden doğan davalar,Haksız fiilden mütevellit maddi ve manevi tazminat davaları.

İDARE HUKUKU : İdarenin her türlü eylem ve işlemlerinden doğan İptal ve Tamyargı davaları

ENERJİ HUKUKU : 4734  sayılı Kamu İhale Kanunu,4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu,6356 sayılı Sendikalar ve Toplu İş Sözleşmesi Kanunu’ndan doğan dava ve uyuşmazlıkların çözümü,Enerji Hukuku ile ilgili her türlü Sözleşmelerin hazırlanması

ŞİRKETLER  HUKUKU: 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nun uygulamasından doğan her türlü dava ve uyuşmazlıkların çözümü

HUKUKİ DANIŞMANLIK HİZMETLERİ :Yukarıdaki faaliyet alanlarımız kapsamında şirketlere Hukuki Danışmanlık hizmeti sunmaktayız.