Facebook Mesajı

“Borçlunun Facebook mesajlarında borçlu olduğunu beyan etmesi kabul anlamına gelir ve ispat açısından yeterlidir”. Yargıtay 19. H.D.2015/14814 E.-2016/2351 K.