kısa çalışma kıdem süresi

KISA ÇALIŞMADA GEÇEN SÜRE KIDEM TAZMİNATINDA DİKKATE ALINIR MI?
Evet alınır.Kısaca izah edelim. İş kanunu 55. maddesi yıllık izin bakımından çalışılmış gibi sayılan haller başlığını taşımaktadır. Maddenin ( J )bendinde Kısa çalışma sürelerinin yıllık izne hak kazanmak için gerekli sürenin hesabında dikkate alınacağı belirtilmiştir. Yargıtay hukuk genel kurulunun 16.11.1983 tarihli ve 1981/9-1067 esas 1983/1169 karar sayılı Kararında kıdem tazminatı için de yıllık izindeki kuralın uygulanacağı belirtilmiştir.Yani Kısa çalışma süresi yıllık iznin hesabında dikkate alındığı gibi kıdem tazminatına esas sürenin hesabında da dikkate alınacaktır.Sonuç olarak Kısa çalışmada geçen süre kıdem tazminatına esas süreye dahildir.

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir