fesih

“İşçinin davranışlarına dayanan fesihte önce işçiye somut olarak hangi sözleşmesel yükümlülüklerin yüklendiği sonra da işçinin hangi davranışı ile bunu ihlal ettiği belirlenmelidir. Bu ihlalin sözleşmeyi fesh etme hakkını verecek ağırlıkta olup olmadığı da incelenmelidir. Sonra işçinin isteseydi ihlalden kaçınıp kaçınamayacağının belirlenmesi gerekmektedir. Bu ihlali neticesinde işverenin işletmesel menfaatlerinin de zarar görmüş olması şarttır. Eğer işçi ihlalden kaçınma olanağına sahip ise fesihden önce işçiye ihtar verilip verilmediğini de incelenmelidir. İhtara rağmen davranışına tekrar etmesi halinde iş kanununun 19. maddesi uyarınca savunması alınarak iş sözleşmesinin fesh edilip edilmediğine bakılacaktır.Ancak ağır yükümlülük ihlalleri nedeni ile işverenin iş sözleşmesini devam etmesinin beklenemeyeceği hallerde işçiye davranışından dolayı ihtar verilmesine gerek yoktur.
Yargıtay 9. hukuk dairesi

0 cevaplar

Cevapla

Want to join the discussion?
Feel free to contribute!

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir