Yazılar

kadın işçi

Belediye ve mücavir alan sınırlarındaki iş yerlerinde toplam kadın çalışan sayısı 150’den fazla olan işverene bağlı olarak çalışan kadınlar işyerinde kreş olmaması halinde iş akdini haklı olarak fesedebilir.Fakat bu sebeble iş akdini fesetmeden önce işverene ihtar çekerek süre verilmesi gerekir. Aksi takdirde kıdem tazminatı alamaz.